Robin den Hartog

Shell

Scenarioplanning & consultancy

Case

Shell is een van de meest toonaangevende energiebedrijven ter wereld. Shell houdt zich bezig met de gehele gas- en olieindustrie.

Langzaam warmt de aarde zich op. De uitstoot van CO2 staat hierbij centraal. Deze uitstoot is op dit moment te hoog waardoor de aarde zich nog sneller opwarmt. In de toekomst wordt het verminderen van de CO2 uitstoot steeds belangrijker. Shell is benieuwd hoe de toekomst zonder CO2 uitstoot eruit ziet. Vanuit Shell kwam dan ook de vraag om een scenario te schetsen hoe het dagelijks leven eruit ziet in een CO2 neutrale stad rond 2100.

Toekomstscenario
In het toekomstscenario voor Shell stonden twee drijvende krachten centraal. Dit zijn gebeurtenissen met een hoge impact die zeer waarschijnlijk in de toekomst zullen plaatsvinden. In het toekomstscenario voor Shell waren dit de verdeling van de bevolking, hierbij gaat het om de toenemende bevolking en de manier waarop deze bevolking zich verspreid over de wereld. De andere drijvende kracht waren weinig politieke en religeuze spanningen, hierbij gaat het om de gevolgen en de impact van politieke en religeuze spanningen die zullen plaatsvinden in de toekomst.

In het toekomstscenario hebben we een dag uit het leven verbeeld van een inwoner uit een drukke stad in de toekomst. Hierbij kwam zowel werken, wonen, ontspannen, communicatie en duurzaamheid in een stad rond 2100 in beeld.

Aanvullend op het toekomstscenario is het toekomstscenario voorzien van een (innovatie)advies voor Shell, zodat zij vandaag nog kunnen beginnen met het creeëren van de stad in de toekomst.

Adblock

Conceptontwikkeling, branding & design