Robin den Hartog

Ordina

Trendonderzoek & consultancy

Case

Ordina is de grootste onafhankelijke dienstverlener van de Benelux op het gebied van ICT en consultancy. Ordina bouwt, bedenkt en beheert oplossingen op het gebied van ICT toepassingen voor de overheid, de financiële dienstverlening en de zorg.

Ordina kwam voor een schoolproject naar ons toe met een vraagstuk voor een van zijn klanten ProRail. ProRail is de spoorwegenbeheerder van Nederland en is verantwoordelijk voor de aanleg, onderhoud en het beheer van het Nederlandse spoorwegennetwerk. Hierdoor kunnen er jaarlijks 3,8 miljoen treinritten door 28 verschillende vervoerders worden uitgevoerd. De veiligheid van het spoor is van cruciaal belang. Op het gebied van veiligheid speelt de treindienstleider een belangrijke rol, de treindienstleider is verantwoordelijk voor een veilig verloop van het dagelijkse treinverkeer. De uitstroom van treindienstleiders is groter dan de instroom, daardoor dreigt er een tekort te ontstaan aan treindienstleiders. Een deel van de oorzaak van dit probleem is een laag slagingspercentage op de opleiding van de treindienstleider. Vanuit Ordina kwam daarom de vraag: hoe kan het slagingspercentage van de deelnemers voor het opleidingstraject verhoogd worden?

Trendonderzoek
Voordat we dit vraagstuk hebben beantwoord hebben wij eerst een trendonderzoek gedaan naar de megatrend indivualisering. Hiervoor hebben wij gekeken naar de belangrijkste microtrends die spelen binnen indivualisering. Het doel van dit trendonderzoek was om doormiddel van deze trend een gepast concept te ontwikkelen die inspeelt op deze trend.

Concept
Het concept dat wij hebben gepresenteerd is een kanstraject. Het kanstraject is een nieuw opleidingstraject waarbij de leerlingen worden beloond met kansen en individuele begeleiding in plaats van financiële beloningen. Hierbij willen wij hardwerkende leerlingen belonen met extra kansen en voorkomen dat zij gedemotiveerd raken wanneer zij moeite hebben met de opleiding. Iedere leerling gaat zijn eigen kanstraject doorlopen en krijgt individueel kansen aangeboden die de leerling helpen om de opleiding te behalen. Doordat er extra geïnvesteerd wordt in individuele kansen voor de studenten zullen zij beter in staat zijn de opleiding tot treindienstleiders te voltooien.

Tijdens de presentatie bij Ordina hadden wij het beste idee, daarom mochten wij onze presentatie opnieuw geven aan het Regioteam Vakmanschap bij ProRail.

Floris Pharma

Productontwikkeling